Haseki Konferansları- 2 PDF olarak yayınlandı

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07
Haseki Konferansları- 2 PDF olarak yayınlandı

Haseki Konferansları  2 Kitabı PDF olarak yayınlandı , Kitaba ulaşmak için lütfen tıklayınız.

         

Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nin 45. yılını geride bıraktığımız bu günlerde, ülkemiz için büyük öneme sahip bu Merkez’de 2017-2019 yılları arasında düzenlemiş olduğumuz konferansları öncekinin devamı mahiyetinde istifadeye sunmak istedik.

Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi 1976 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde Aksaray semtinde kurulmuştur. Merkezin kurulduğu tarihlerde İslami ilimler alanında âdete bir fetret dönemi yaşanmaktaydı. Odağında Kur’an ve sünnetin yer aldığı temel İslam metinleriyle nitelikli bir iletişim kurulup sahih bilgiye ulaşmada büyük bir zaaf söz konusuydu. İşte bu ilmî fetretin yaşandığı bir ortamda Mehmet Savaş, Halil Günenç ve Abdurrahman Gürses Hoca Efendilerin öncülüğünde Haseki İhtisas Merkezi kuruldu ve böylelikle ülkemizde yeni bir ilmî anlayış  başlamış odu.Allah’a hamd olsun ki, o günden itibaren bu ilmî gelenek zenginleşerek kesintisiz bir şekilde devam etmektedir.

Haseki İhtisas Merkezimizin ilmî geleneği, İslam’ın ana damarı olan Ehlisünnet ve’l- Cemaat anlayışını esas almakta, farklı yorum sahiplerini dışlamayan, ötekileştirmeyen ve sürekli kendini yenilemeye çalışan bir ilmî yaklaşımı benimsemektedir. Böylece Haseki ilmî anlayışı; İslami ilimler geleneğiyle nitelikli bir iletişim kurarak topluma sahih İslami bilgiyi ulaştırmayı hedeflemektedir.

Kur’anı Kerim ve Sünneti Nebeviyye doğru yorumlanmadığı takdirde, toplumların ıslahı için gönderilen İslam dini, maalesef o toplumların ifsadına yol açan bir araca da dönüştürülebilmektedir. Günümüzde şahit olduğumuz acı sahneler bu hakikatin açık bir tezahürüdür. Bu bağlamda İslam dünyasının mevcut sorunlarının, sahip olduğumuz İslami ilimler geleneğiyle doğru ve nitelikli bir iletişim kurulamamasından kaynaklandığına ve çözümün de söz konusu gelenekte olduğuna inanmaktayız.

Konferansları kitaplaştırma sürecinde istifadeye daha elverişli olması için konuşma metinlerine detaylı ilaveler yapan hocalarımız da olmuştur. Editörlük çalışmamız esnasında imla ve anlatım hatalarının tashihiyle yetinilmiş olup hocalarımızın imlâ tercihleri ve üslupları genel mânada korunmuştur.

Rabbimiz bizleri, yüce buyruklarının tüm dünyada hayat tarzına dönüşmesi için samimiyetle hizmet eden müttaki ve âlim kullarından eylesin.

       

Dr. Adil BOR

Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü

Haseki Konferansları  2 Kitabı PDF olarak yayınlandı , Kitaba ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Henüz yorum yazılmadı

Yorum Yaz

Sizde yorum yazın...
Adınız
E-posta
Yorum