Dr.Ahmad Mahmood Alchihadeh

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Doğum Yeri ve Tarihi: Kunaytara/ Suriye/ 1963

Medeni Hali: Evli/ Beş çocuk babası

İlmi Diplomalar: Düz Lise (Sayısal Bölümü), Orta Sağlık Enstitüsü (Tıbbi Tahliller), Düz Lise (Sözel Bölümü), Şam Üniversitesi İslam Hukuku Lisans, Sudan İslami Umm Derman Üniversitesi Karşılaştırmalı Fıkıh alanında Yüksek Lisans, Sudan İslami Umm Derman Üniversitesi Karşılaştırmalı Fıkıh alanında Doktora.

Mesleği: Şeria ve Kanun Fakültesi ve Usul ed-Din Fakültesi Öğretim Üyesi. (Şam'ın kırsal kesimlerinde bazı liselerde öğretmenlik yaptı ve istifa etti.)

Akademik Çalışmaları:

1) El-Merğinani'nin el-Hidaye adlı eseri tahkiki. 4 cilt/ Al-Farfour yayınevi/ Şam. Kitap İslami el-Fetih Enstitüsü Lisans bölümün okutulmaktadır.

2) Tac eş-Şeria'nın el-Vikaye adlı eseri tahkiki. 4 cilt, (basılmış). Eser, yaklaşık 2000 sayfa olup fıkhi meseleleri dört mezhebin görüşleri ile karşılaştırarak ele almıştır.

3) Muhtasar el-Kuduri tahkiki. Es-Selam yayınevi/ Şam.

4) İbn Abdülhadi elced'in el-Menakib ed-Dürriyye adlı eseri tahkiki. (Beyrut'te basıldı.)

5) El-Ğuneymi'nin el-Lübab adlı eseri tahkiki. (Basım aşamasında)

6) Dünya Ansiklopedisi: İmam Hasan ibn Abdülhadi (basıldı)

7) Resülullah (s.a.s)'ın İmam Şafii'nin algısına göre namazı. (İngiltere'de basıldı)

8) Resülullah (s.a.s)'ın İmam-ı Azam algısına göre namazı. (İngiltere'de basıldı)

9) İbn Abdülhadi el-hafid'in Zammü'l-Hevli ve'-Zu'ri adlı eseri tahkiki. (Hanbeli fıkhı.) (Basım aşamasında)

10) Debusi'nin Te'sisü'n-Nazar adlı eseri tahkiki. (Basım aşamasında)

11) Nijerya Kanemi İslami Araştırmalar Fakültesi ders programları belirleme komisyonu üyeliği.

12) Suriye Bedrüddin el-Haseni Enstitüsü ders programları belirleme komisyonu üyeliği.

13) Birçok Yüksek Lisans tezi danışmanlığı ve tez savunma üyeliği.

Özel Çalışmalar:

1) Vefa Yatırım Şirketi Şer'i istişare kurulu üyesi.

2) el-Alem el-İktisadi dergisi Edisyon bölümü üyesi.

3) Akademik Araştırmalar Merkezi programlar kurulu üyesi. Beyrut/ Lübnan

4) Şeria ve Kanun Fakültesi İlmi kurul üyesi ve öğretim programları sorumlusu.

5) İslami Sahabe Lisesi istişare kurulu üyesi. Kisve/ Suriye

6) Hafızlık kursu müdürü. Kisve/ Suriye

7) Şam el-Kalem yayınevi Edisyon ve Tahkik bölümü başkanı. (İstifa etti.)

8) Osman b. Affan camii hatibi. Kisve/ Suriye

9) Şam el-Kalem, Şam el-Yemame, Şam es-Selam, Şam İbn Kesir, Şam el-Mektebi, Kuveyt et-Türas, Riyad Atlas el-Hadra yayın evlerinde Edisyon, Kritik, Tahkik ve Gözden geçirme çalışmaları.

 

İletişim: Tel: 0090 537 961 09 15

e-mail: d.ah.a2008@hotmail.com