Ali Rıza TEMEL

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07

ALİ RIZA TEMEL

1946 yılında Manisa/Demirci'de doğdu. 1967'de Balıkesir İmam-Hatip Okulu'nu, 1971’de İzmir Yüksek İslam Enstitüsünü bitirdi. 1967-1975 yılları arasında vaizlik yaptı. 1976'da Haseki Eğitim Merkezi'ne kursiyer olarak katıldı. Kurs sonunda aynı merkezde asistan olarak görevlendirildi. 1982-1987 yılları arasında Brüksel İslam Kültür Merkezinde Türk temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı merkezdeki İslam Enstitüsü'nde ulumu'l-Kur'an dersleri okuttu. Halen Haseki Eğitim Merkezi'nde Arapça ve tefsir dersleri okutmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.     

 

ESERLERİ:

 

İslam Davası ve Münafıklar
İslam'da Dış Politika ve Diplomasi
İslam 'da ve Batıda İnsan Hak ve Hürriyetleri
Ayet ve Hadisler İşığında Dini ve Sosyal Hayatımız
Mutlu bir yuva nasıl kurulur?
Müslümanların dünü, bugünü, yarını (Terceme)
İslam iktisadının üstünlüğü (Terceme)
İnsanlara iyilik hakkında kırk hadis (Terceme)
Sağduyu çağrısı