Doç.Dr.Durak PUSMAZ

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07

26.08.1992 - 21.01.2000

1949’da Yozgat İli’nin Çekerek İlçesi’ne bağlı İsaklı Köyü’nde doğdu. Hafızlığını memleketinde tamamladıktan sonra 1970 yılında Tokat İmam-Hatip Lisesi, 1974 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Bilim Dalı’nda master, 1992 yılında da aynı Üniversite ve aynı bilim dalında “Übey İbn Ka’b ve Tefsir’deki Yeri” isimli teziyle doktorasını tamamladı.

 

Bu arada 1970 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev aldı. İstanbul’da İmam-Hatiplik, Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde ve Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde vaizlik, askerlik dönüşü, 1976-1978 yıllarında Bolu’nun Seben İlçesi’nde de iki sene müftülük görevlerinde bulundu. 1978-1980 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde açılan İkinci Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu’na katıldı. Söz konusu kursu bitirince aynı Eğitim Merkezi’nde Öğretim Görevlisi olarak bırakıldı. 1992 yılında adı geçen Eğitim Merkezi’ne Müdür oldu.

2000-2003 yılları arasında Makedonya T.C. Üsküp Büyükelçiliği’nde üç yıl Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı.15 Şubat 2003 tarihinde yurtdışındaki görevini tamamladıktan sonra yine İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ne Öğretim Görevlisi olarak döndü. 20 Şubat 2013 tarihinde Trakya Üniversitesi Hadis Anabilim Dalı Başkanı oldu.     01.02.2016 tarihinde görevinden emekliye ayrıldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri:

 

1. Muvatta’ Tercemesi, I-IV, (dört kişilik ekiple)

2. Terğîb ve Terhîb Tercemesi, I-VII, (beş kişilik ekiple)

3. Kur’an-ı Kerim’in Fazileti Hakkında Kırk Hadis (Ali el-Kârî’nin ‘Erbeûne hadîsen fî fadâili’l-Kur’ân’ isimli risalesinin terceme, tahkîk ve şerhi ile neşri)

4. Asr-ı Saadette Yazı ve Vahiy Katipleri (Tercüme)

5.Ramazan İklimi

6.  En Güzel Rehber Hz. Peygamber

7.  Güzellikler Dini İslam

8.  Peygamberimiz’le Bir Gün

9.  Ailede Mutluluk Prensipleri

10.Peygamber Şefkati

11. Şâmil İslam Ansiklopedisi’nde yazılmış çeşitli maddeler        

Ayrıca Altınoluk, Diyanet Aylık, Diyanet Avrupa ve Diyanet İlmi Dergilerinde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi vardır.