Dr. Hüseyin KAYAPINAR

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07

21.01.2000-16.09.2008

29.08.1950 yılında Karaman’da doğdu. 1967 yılında Konya İmam-Hatip Okulunu bitirip, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsüne girdi. 1970’de Enstitüyü bitirip Merzifon İmam-Hatip Okuluna Öğretmen olarak tayin edildi. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra Çumra ve Karaman İmam-Hatip Okullarında Öğretmenlik yaptı. 1978 yılında 2. dönem kursiyeri olarak Haseki Eğitim Merkezine katıldı. 1980’de Eğitim Merkezini bitirip aynı Eğitim Merkezinde Asistan olarak kaldı. İki sene sonra fıkıh grubu Öğretmeni olarak fiilen eğitim kadrosuna dahil oldu. Diğer taraftan, Marmara Üniversitesi bünyesinde İslam Hukuku alanında Yüksek Lisans yaptı. Bilahare aynı Üniversitede Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN’ ın yönetiminde “Kira ve Ortaklık yoluyla arazinin İşletilmesi” adındaki teziyle Doktorasını tamamladı. 2000 yılı Şubat ayında Haseki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne vekaleten yürütmekle görevlendirildi. Aynı yılın Temmuz ayında bu göreve asaleten atandı. 19.06.2008 tarihinde Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğine atandı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

ESERLERİ :

  1. Sünen-i Ebi Davut terceme ve şerhi. (Komisyon)
  2. Tenvirü’l Ezhan min Tefsiri Ruhi’l – Beyan tercemesi (Komisyon)
  3. Kira ve ortaklık yoluyla arazinin işletilmesi (Basılmamış doktora tezi)
  4. İslam Hukukunda Bey’u’l – vefa ve Bey’u’l – İstiğlal Akitleri. (Basılmamış Yüksek Lisans tezi)
  5. Mebsût tercemesi (Komisyon)
  6. Diyanet İslam Ansiklopedisi ve Şamil İslam Ansiklopedisinde maddeler.