Doç.Dr. Durak PUSMAZ

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07

DOÇ. DR. BURAK PUSMAZ

1949’da Yozgat İli’nin Çekerek İlçesi’ne bağlı İsaklı Köyü’nde doğdu. Hafızlığını 1961 yılında memleketinde tamamladı. 1963 yılında Tokat İmam-Hatip Okuluna girdi. 1970 yılında söz konusu İmam-Hatip Okulu, 1974 yılında da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tefsir Bilim Dalı’nda “Zeyd b. Sabit ve Kur’An İlimlerindeki Yeri” konulu master, 1992 yılında da aynı Üniversite ve aynı bilim dalında “Übey İbn Ka’b ve Tefsir’deki Yeri” isimli teziyle doktorasını tamamladı.

Bu arada 1970 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev aldı. İstanbul’da İmam-Hatiplik, Yozgat’ın Çekerek İlçesi’nde ve Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesi’nde vaizlik görevlerinde bulundu. 1975-1976 yıllarında yedek subay olarak askerliğini yaptı. Askerlik dönüşü, 1976-1978 yıllarında Bolu’nun Seben İlçesi’nde de iki sene müftülük görevlerinde bulundu.

1978-1980 yılları arasında İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde açılan İkinci Dönem Müftü ve Vaizler İhtisas Kursu’na katıldı. Söz konusu kursu bitirince aynı Eğitim Merkezi’nde Öğretim Görevlisi olarak bırakıldı. 1992 yılında adı geçen Eğitim Merkezi’ne Müdür oldu.

2000-2003 yılları arasında Makedonya T.C. Üsküp Büyükelçiliği’nde üç yıl Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yaptı. 15 Şubat 2003 tarihinde yurtdışındaki görevini tamamladıktan sonra yine İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’ne Öğretim Görevlisi olarak döndü.

1 Mart 2013 yılında Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Yar. Doç. ünvanıyla öğretim görevlisi olarak atandı. 29.07.2013’de doçentliğe yükseldi.

Halen aynı Fakültede tefsir ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri:

 

A- Kitaplar

1- Muvatta’ Tercemesi, I-IV, (dört kişilik ekiple)

2-Terğîb veTerhîb Tercemesi (5 kişilik ekiple)

3- Kur’an-ı Kerim’in Fazileti Hakkında Kırk Hadis (Ali el-Kârî’nin ‘Erbeûne hadîsen fî fadâili’l-Kur’ân’ isimli risalesinin terceme, tahkîk ve şerhi ile neşri)

4- Ramazan İklimi

5- En Güzel Rehber Hz. Peygamber

6- Güzellikler Dini İslamir

7-.Peygamberimizle Bir Gün

8- Ailede Mutluluk Prensipleri

9- Peygamber Şefkati

10- Ferdi ve Sosyal Hayatımızda İslam.

11- Mekkî Surelerde Ahkam Ayetleri


B- İlmi Dergilerde Yayınlanmış Makaleleri:

1- el-A'zami, M. (1993). Ümmî Peygamber Dîvanı (Arşivi) ve Katipleri, (D. Pusmaz, Çev.) Diyanet İlmi Dergi, 29 (3), 37-45.

2- Kur'ân-ı Kerim'de İkna Metodu, Diyanet İlmi Dergi, 34 (3), 19983. Kur'ân'da Şükür Kavramı, Diyanet İlmi Dergi, 35 (3), 19994. Kur'ân-ı Kerim'de İnfak Kavramı, Diyanet İlmi Dergi, 35 (4), 19995. "Kur'an'da İsar Kavramı", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 20116. "Kur'ân'da Fey Kavramı", Usûl , 20097. "Kur'ân'da Felâh Kavramı", Marife , 2011


C. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan tebliğler

1. Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu konferansı dahilinde "Türkiye'de Hac Organizasyonu Sempozyumu (Tebliğ ve Müzakereler)" bildiri kitapçığındaki "Mîkat Mahalleri", 177-191 pp., İstanbul, Temmuz 2006

2. I. Din Hizmetleri Sempozyumu konferansı dahilinde “I. Din Hizmetleri Sempozyumu, Cilt 2” bildiri kitapçığındaki “Cami Derslerini Verimli Kılmak İçin Bazı Mülâhazalar”, 392-404 pp., Kızılcahamam, Türkiye, Kasım 2007.

D- Ansiklopedi ve Diğer Dergilerde Yayınlanan Madda ve Yazıları

- Şâmil İslam Ansiklopedisi’nde yazılmış çeşitli maddeler ile,- Altınoluk, Diyanet Aylık, Diyanet Avrupa Dergilerinde yayınlanmış 100’ün üzerinde makalesi vardır.