Doç.Dr.. Fatih İbiş

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

(216) 483 09 07

Kayseri’de doğdu. Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu (2002). Ankara Üniversitesinde tezsiz yüksek lisansını tamamladı (2003). Erciyes Üniversitesinde Gazali’de İman-Bilgi İlişkisi adlı teziyle kelam alanında yüksek lisansını tamamladı (2006). Diyanet İşleri Başkanlığında üç yıl süren dinî yüksek ihtisas (Haseki) eğitimi aldı (2004-2007). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalında Özne-Metin İlişkisinin Metodik ve Teolojik Boyutu başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (2012). İstanbul-Haseki Dinî Yüksek İhtisas Eğitim Merkezine eğitim görevlisi olarak atandı (2008). DİB bünyesinde İngiltere’de görev yaptı (2009-2013). Bu süreç içinde Newcastle College’da akademik düzeyde İngilizce eğitimi aldı (2010). Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde kelam alanında öğretim üyesi olarak göreve başladı (2013). Seyyid Şerif Cürcânî’de Kelam-Metafizik İlişkisi isimli çalışmasıyla doçent oldu (2017). Hâlen aynı fakültede görevine devam etmektedir.