Halil GÜNENÇ

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Savur'da doğdu. Özel Medrese Öğrenimi ile yetişti. 12 Yaşlar’ında Suriye'ye giderek 8-9 Yıl kadar

M.Latif Anudi'den Türkiye'de her ikisinin de İsmi Abdulvehhab olan Hocalar’dan ve Nurşin'de Şeyh MaşukEfendi'den ders aldı. Öğrenimi sırasındaSarf, Nahiv, Mantıq, Münazara, Belağat, Kelam, Fıqıh Usulu veFıqıh, Tefsir Usulu ve Tefsir,

Hadis Usulu ve Hadis okudu. Halfeti, Kızıltepe (1959-66), Urfa (66-76) Müftülükleri ile Diş Haseki Eğitim Merkezi'nde

Fıqıh ve Tefsir Hocalığı yaptı. Çeşitli Gazete ve Dergiler’de Makaleleri yayımladı.

 

Eserleri:

-Büyük Şafii İlmihali,

-Günümüz Meselelerine Fetvalar,2 cilt

-Tenviru'l-Kulub, Arapça

-er-Rasul, Arapça

-el-Mucizetu'l-Kur'aniyye, Arapça

-Reidü'ş-Şebal, Arapça

-Nesefi Tefsiri Haşiyesi, Arapça

-Erbain-i Neveviye Şerhi,

-İslamın Sesi,

-Şafi Cep İlmihali