Ramazan PAKDİL

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

1949 yılında Uşak’ın merkez Bağbaşı köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Hıfzını Uşak Kur’an Kursunda bitirdi. 1965 yılında İzmir’de Kestanepazarı İmam-Hatip ve İlahiyatta Öğrenci Yetiştirme Derneği Yurdu’na yerleşti. 1971 yılına kadar orada kalarak, İmam-Hatip Lisesi’nin orta kısmını dışarıdan bitirdi. Lise kısmını içeriden okuyarak, 6. sınıfta Karşıyaka İstasyon Mescidi’nde ilk imamet görevine atandı. İki sene burada imamlık ve tahsil hayatını beraber sürdürdü. 1973 yılında, kıraat okuyabilmek için görevini ve okulunu İstanbul’a naklettirerek tahsil hayatını İstanbul’da sürdürdü. 1973 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. O yılın yaz tatilinde Bayezit Camii Baş İmamı Reisü’l-Kurrâ Hafız Abdurrahman Gürses merhumdan Kıraat-ı Aşere okumaya başladı. Aynı yıl, İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü kazanarak, Aşere ve Enstitü tahsilini beraber götürdü. 1977 yılında ikisini beraber bitirdi. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Kıraat Bölümü’ne müracaat ederek, imtihanla Takrib kısmına kabul edildi. 1979 yılında Haseki’nin ilk mezunları ile birlikte Takribi de bitirerek icazet ve sertifika aldı. 1980 yılında aynı kuruma asistan hoca olarak görevlendirildi. Bununla birlikte Kadıköy Müftülüğü’ne bağlı Kireçhane, Haserenler ve Tüccarbaşı camilerinde imam-hatiplik, Erenköy Kur’an Kursu’nda öğretmenlik ve son olarak Osmanağa Camii’nde imamlık yaptıktan sonra, 1992 yılında Haseki Eğitim Merkezi’ne kıraat öğretmeni olarak atandı. 2002 yılına kadar da sadece öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu. Hâlen aynı kurumda, yeni adıyla Haseki Dinî Yüksek İhtisas Merkezi’nde fahrî Kıraat Öğretmeni olarak hizmetinin yanında, çevredeki Kur’an Kurslarında ta’lim, tashih-i hurûf ve kıraat dersleri vermektedir. Otuz altı senedir ilm-i kıraat okuttuğu ve yöresinde kıraat okutan en kıdemli kurrâ hâfız olduğu için kendisine ŞEYHU’L KURRÂ ünvanı da verilmiştir. Evli ve dört çocuk babasıdır.