Yusuf ÇİFTCİ

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

05.06.1974 yılında Aksaray’da doğdu. İlkokulu ve imam-hatip lisesini Aksaray’da okuduktan sonra 1992’de Marmara Üniv. İlahiyat Fakültesi’ne başladı ve 1997’de mezun oldu. İlahiyat Fakültesi'ndeki eğitiminin yanı sıra fakülte yıllarında medrese eğitimi aldı. Aralık 2004’te Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinde İmam-hatip olarak D.İ.B’da göreve başladı. 2009 Yılında İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nden mezun oldu. Akabinde Ocak 2010’da Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nde Eğitim Görevlisi olarak göreve başladı. "Ali Haydar Efendi Örneğinde Mecelle’nin Fıkıh Usûlü’ne Yansımaları" adlı teziyle 2010’da M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku alanında Yüksek Lisansını bitirdi. Temmuz 2013 yılında, İstanbul Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi’ne eğitim görevlisi olarak tayin olundu. Halen Atatürk Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku alanında doktora çalışmasını sürdürmektedir. E-posta: ysf_ciftci@hotmail.com