Yusuf CİĞER

HASEKİ DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

YUSUF CİĞER

1970 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra hafızlık yapmak üzere İstanbul Erenköy Kur’an Kursu'na kaydoldu. Bir yıl içerisinde hafızlığı ikmal eden hocamız, 1982 yılında tekrar memleketine dönerek Kayseri Merkez İmam Hatip Lisesi’ne kayıt yaptırdı. 1989 yılında mezuniyetinin ardından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da bulunan Câmiatü'l-İmam Muhammed, Ma'hed-i Ta'lîmi'l-Lügati'l-Arabiyye (İmam Muhammed Üniversitesi, Arap Dili Enstitüsü)'nde Arapça dil eğitimi almaya başladı. Söz konusu enstitüde iki yılArapça eğitimi gördü ve akabinde aynı üniversitenin Külliyyetü'ş-Şerîa (Hukuk Fakültesi)'nde lisans eğitimi alarak 1996 yılında mezun oldu.Mezuniyetinin ardından Türkiye'ye dönen hocamız, o yıllarda yaşanan denklik sorunu nedeniyle Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamak durumunda kaldı.

1997 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip olarak göreve başladı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Bilim Dalı’nda yüksek lisanseğitimine başlayan hocamız, 2001 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır.Bu arada 1999 yılında DİB İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne kaydolmuş ve2002 yılında, 16. dönem kursiyeri olarak mezun olmuştur.

DİB İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'nden mezuniyetinin ardından bu eğitim merkezinde Arapça ve Fıkıh alanında hoca olarak göreve başlamıştır. Halen Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde hoca olarak hizmet veren hocamız evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

Telif ve Tahkik:

İslam Miras Hukuku, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2016.

Ahval-i Şahsiyye,Muhyiddin Abdülhamit

Çeviriler:

Hanefi Fıkhı, Prof. Dr. VehbeZuhayli, (4 Cilt) Saadet Yayınları, İstanbul, 2015.

El- Ahval eş- Şahsiyye,  Muhyiddin Abdülhamid.

Hanbeli Fıkhı, YasirDimyati (yayına hazırlanmaktadır).

Beşikten Mezara Kadın İlmihali, Casim el- Yasin.